Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) zaowocował współpracą Kancelarii Prawnej z podmiotami inwestującymi w energię z wiatru i energie solarną. Rozbudowana baza kontaktów wśród Przedsiębiorców działających w branży OZE umożliwia udzielania naszym Klientom wsparcia na różnych polach i świadczenie usług stanowiących kompleksową odpowiedź na ich potrzeby, w tym także rekomendację potencjalnych kontrahentów.

  

Nasz zespół świadczy obsługę prawną projektów wiatrowych i solarnych w zakresie: 


  • postępowań o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
  • postępowań o uzyskanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia,
  • w toku postępowań o uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie,
  • doradztwo prawne w zakresie postępowania o udzielenie koncesji (promesy) na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 
  • wsparcie przy nabyciu turbiny wiatrowej lub paneli fotowoltaicznych,
  • negocjacje oraz przygotowywanie umów z inwestorami, wykonawcami, projektami, nadzorem inwestorskim,
  • zabezpieczanie prawa do dysponowania gruntem na cele realizacji i korzystania z inwestycji,
  • doradztwo prawne przy nabywaniu projektów OZE,
  • audyt formalno-prawny projektów OZE.