Praktyka prawa obrotu nieruchomościami stanowi najważniejszy filar usług świadczonych przez naszą Kancelarię. Praktyka ta opiera się nie tylko na gruntownym przygotowaniu merytorycznym, ale także na biegłej znajomości innych aspektów związanych z rynkiem nieruchomości. Zebrane na przestrzeni blisko 10 lat doświadczenia pozwalają spojrzeć na sprawy związane z nieruchomościami z szerszej perspektywy i w kompleksowy sposób świadczyć pomoc prawną na tym polu. Nasza Kancelaria zapewnia wsparcie zarówno w sprawach z zakresu prawa rzeczowego i zobowiązań, ale także w toku postępowania sądowego i administracyjnego. Zlecenia powierzane Kancelarii Prawnej łączą się z zagadnieniami z zakresu prawa budowlanego i procesem inwestycyjnym.

  

Usługi świadczone przez Kancelarię Prawną obejmują:


  • badanie stanu prawnego nieruchomości oraz określanie ryzyka i rekomendacji wynikających z przeprowadzonego badania,
  • pomoc w porządkowaniu zadawnionych stanów i relacji związanych z nieruchomościami,
  • reprezentację sądową w toku sporów dotyczących nieruchomości oraz stosunków prawnych związanych z nieruchomościami,
  • reprezentację w toku postępowań dotyczących zwrotu utraconych nieruchomości (m. in. tzw. roszczenia dekretowe),
  • negocjacje i przygotowywanie umów z zakresu obrotu nieruchomościami, procesów inwestycyjnych oraz porozumień dobrosąsiedzkich.