Rozwój praktyki prawa obrotu nieruchomościami ujawnił potrzebę rynku, dotyczącą kompleksowego spojrzenia na sprawy związane z nieruchomościami i procesu inwestycyjnego. W konsekwencji nasza Kancelaria Prawna świadczy pełną obsługę prawną, poczynając od wsparcia przy uzyskiwaniu decyzji planistycznych, przez pozwolenie na budowę, aż po zakończenie procesu budowlanego odpowiednim zgłoszeniem lub pozwoleniem na użytkowanie. Jednocześnie Kancelaria, stawiając na najwyższe standardy, wspiera reprezentowane przez siebie Strony w relacjach z inwestorami, wykonawcami, projektantami, a także doradza przy tworzeniu umów deweloperskich.

 

Zakres świadczonych usług obejmuje:


  • doradztwo prawne w toku postępowań o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, decyzji o lokalizacji celu publicznego,
  • doradztwo prawne w toku postępowań o uzyskanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia,
  • doradztwo prawne w toku postępowań o uzyskanie pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie,
  • negocjacje oraz przygotowywanie umów z inwestorami, wykonawcami, projektantami, nadzorem inwestorskim,
  • negocjacje oraz przygotowywanie umów deweloperskich,
  • dochodzenie roszczeń wynikających z umów regulujących proces inwestycyjny oraz umów deweloperskich,
  • reprezentacja w toku postępowań administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych dotyczących spraw z zakresu szeroko pojętego prawa budowlanego,
  • audyt formalno-prawny procesu budowlanego.