Zespół naszej Kancelarii oferuje swoim Klientom pomoc w sprawach frankowych. Specjalizujemy się w umowach zawieranych z takimi podmiotami jak mBank S.A., czy Getin Noble Bank S.A. Sprawami frankowymi zajmujemy się od ponad 4 lat i do każdej sprawy frankowej podchodzimy indywidualnie.

Wparcie Klientów, którzy wskutek zawarcia z bankiem umowy zawierającej szereg nieuczciwych postanowień umownych (klauzul abuzywnych) doznały szkody, obejmuje opiekę prawną na etapach takich jak przedsądowy (m.in. weryfikacja dokumentów i analiza sprawy, postępowanie ugodowe), czy sądowy (zarówno poprzez reprezentowanie Klienta, który zdecydował się pozwać bank, jak i Klienta pozwanego przez bank), na egzekucyjnym kończąc. Obsługa prawna świadczona jest przez wyspecjalizowany zespół prawny mający doświadczenie w skomplikowanych sprawach frankowych, który dokona rzetelnej oceny sytuacji w oparciu o zapisy umowy kredytu i wskazania istniejących przesłanek odzyskania nadpłaconych rat, odfrankowienia kredytu lub unieważnienia umowy kredytu.

Naszym celem jest zapewnienie stabilizacji finansowej poprzez profesjonalne i kompleksowe świadczenie pomocy prawnej. „Inspektor rzucił okiem na wynik sekcji zwłok. Ofiara była podduszana przez trzydzieści lat. Sprawcą mógł być tylko kredyt hipoteczny” (F. Springer, „13 pięter”). Cytat ten jest nad wyraz aktualny biorąc pod uwagę obecną sytuacji kredytobiorców frankowych – udowodnij razem z nami, że tak nie musi być.