Odszkodowania komunikacyjne i roszczenia z tytułu szkody majątkowej

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Binkiewicz prowadzi kompleksową obsługę prawną w zakresie dochodzenia od ubezpieczycieli roszczeń powstałych w wyniku wypadku lub kolizji komunikacyjnej na podstawie polisy OC i AC.

Specjalizujemy się także w dochodzeniu roszczeń z tytułu szkody majątkowej, uszczerbku na zdrowiu lub doznanej krzywdy w wyniku innych zdarzeń.

 

Zespół radców prawnych, adwokatów i rzeczoznawców technicznych.


W ramach naszych usług wspieramy Klientów od momentu zgłoszenia szkody, aż do pełnego zaspokojenia poprzez pomoc prawną na etapie przedsądowym (postępowanie reklamacyjne, rozmowy ugodowe), w postępowaniach przed sądami powszechnymi, jak i w postępowaniach egzekucyjnych.

Gwarantujemy zapewnienie obsługi przez profesjonalny zespół prawny składający się z radców prawnych i adwokatów oraz właściwych doradców i rzeczoznawców technicznych. Dokonamy oceny zasadności i wysokości roszczenia, prawidłowości zgłoszenia szkody z punktu widzenia przepisów prawa oraz zapisów polisy OC i AC wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, a także doradzi przy gromadzeniu materiału dowodowego. Weryfikujemy słuszność decyzji ubezpieczyciela oraz dochodzimy zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, a także holowania.

Doświadczenie i wiedza w przedmiocie techniki pojazdów, zdobyte przy likwidacji szkód komunikacyjnych, umożliwiły także rozwój praktyki z zakresu dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. Mogą one wynikać z wad sprzedanych pojazdów oraz nieprawidłowości w toku ich naprawy przez autoryzowane serwisy i warsztaty naprawcze.

Specjalizujemy się także w dochodzeniu roszczeń z tytułu szkody majątkowej, uszczerbku na zdrowiu lub doznanej krzywdy w wyniku innych zdarzeń, takich jak:

  • opóźniony lub odwołany lot,

  • wypadek przy pracy,

  • błąd medyczny,

  • niezgodne z prawem działanie władzy publicznej,

  • czyn niedozwolony (w tym zły stan dróg),

  • naruszenie dóbr osobistych (m. in. naruszenie dobrego imienia lub renomy),

  • nienależyte wykonanie umowy lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

  • wytworzenie produktu niebezpiecznego.

 

Kontakt – Radca prawny Anna Binkiewicz

Telefon: +48508148240

Email:  radca@abinkiewicz.pl

Adres oddziału i korespondencji:

Ul. Powstańców Warszawy 13 / II P.

05-400 Otwock

 

Powrót do strony głównejRadca Prawny

ANNA BINKIEWICZ

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

 

 

Zostaw nam swój numer telefonu!

    This will close in 0 seconds