Nasza Kancelaria Prawna posiada bogate doświadczenie na polu reprezentacji sądowo-administracyjnej oraz prowadzania sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Nasz Zespół reprezentuje Strony postępowania przed wszystkimi sądami i na każdym etapie procesu. W uzasadnionych przypadkach Kancelaria Prawna wspiera przy doborze Pełnomocników z zakresu niszowych dziedzin prawa lub specjalizujących się w prawie unijnym czy państw obcych, a na życzenie Klientów towarzyszy także w dalszych stadiach postępowania cywilnego świadcząc wsparcie procesowe.

  

Mając na względzie, że spory sądowe są długotrwałe, niejednokrotnie kosztowne, a ich wynik niepewny Kancelaria Prawna, kierując się najlepiej pojętym interesem Klienta, wspiera przy podejmowaniu decyzji o zaangażowaniu się w dany spór lub odstąpienia od niego na rzecz ugodowego rozstrzygnięcia sporu. Działanie to opiera się na klarownym wyjaśnieniu realnych szans danego postępowania.